Viran täyttäminen OM/2020/165

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävinä oleviin korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin nimitetään professori, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTK Juha Lavapuro ja hallinto-oikeustuomari, määräaikainen oikeusneuvos, OTK, VT Tero Tapio Leskinen.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan professori, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Juha Lavapuron 1.1.2021 lukien ja hallinto-oikeustuomari, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Tero Tapio Leskisen 6.1.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 3.12.2020 *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.