Arvonimet VNK/2020/145

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 92. Veroa arvioidaan kertyvän 437 060 euroa.

Esitys
Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.