Arvonimet VNK/2020/145

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 92. Veroa arvioidaan kertyvän 437 060 euroa.

Esitys

Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.