Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/48

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 182/2020 vp; EV 185/2020 vp)

HE 182/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Hallitussihteeri Matleena Haapala, p. +35 8295250332

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta ja lain rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.