Valtioneuvoston asetus STM/2020/266

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Asetuksessa säädettäisiin, että kunnan on järjestettävä tartuntatautilain 45 §:n mukaisesti yleiset vapaaehtoiset rokotukset, joiden tarkoituksena on suojata covid-19-taudilta. Valtio huolehtisi rokotuksista tartuntatautilain 10 §:ssä tarkoitetuissa valtion laitoksissa. Ehdotetaan, että työterveyshuollolla olisi oikeus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon. Lisäksi ehdotetaan, että julkisen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden on järjestettävä covid-19-rokotus potilailleen ja asiakkailleen sekä näitä hoitavalle tai huoltavalle henkilökunnalle. Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä: 1) covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat; 2) 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt; 3) henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia; 4) muut kuin 1—3 kohdassa tarkoitetut henkilöt. Rokotusten ottaminen olisi vapaaehtoista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.12.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät menot, korvataan niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Menot katetaan poikkeuksellisesti valtion menokehyksen ulkopuolisina menoina. Suomen covid-19-rokotehankintoihin on varattu kahdessa lisätalousarviossa vuonna 2020 LTAE IV 110 miljoonaa euroa ja LTAE VII 103,1 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen