Ministerien sidonnaisuudet VNK/2020/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 14.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Saramo)

VN 7/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri
Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen