Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/153

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2020 vp; EV 213/2020 vp)

HE 233/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen