Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/159

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 136/2020 vp; EV 217/2020 vp)

HE 136/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain muuttamisesta, lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen