Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/163

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 142/2020 vp; EV 198/2020 vp)

HE 142/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2021 tuloveroasteiskosta, lain tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain tulotietojärjestelmästä annetun 13 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen