Sopimuksen hyväksyminen LVM/2020/155

« Tasavallan presidentin esittely 29.1.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maailman postiliiton yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksyminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Eero Salojärvi, p. 029 5342123

Asia

Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisen postiliikenteen keskeisimmät säännöt. Istanbulin kongressissa vuonna 2016 hyväksyttyä yleissopimusta muutettiin yleissopimuksen lisäpöytäkirjalla Addis Abeban välikongressissa 2018. Istanbulin yleissopimukseen tehtiin uusia muutoksia nyt hyväksyttävänä olevalla lisäpöytäkirjalla (Geneven välikongressi 2019). Geneven välikongressissa tehdyt muutokset koskevat pääosin jäsenmaiden nimeämien postioperaattorien perimiä päätemaksuja. Välikongressissa neuvoteltiin sopimukseen muutos, jonka mukaan jäsenmaiden operaattorit saavat itse määrittää päätemaksut isokokoisille ja tavaraa sisältäville kirjeille vuodesta 2021 lähtien. Toisen lisäpöytäkirjan mukaan päätemaksut saavat olla korkeintaan 70 prosenttia kotimaan hinnoista ja hintoja saa korottaa lisäpöytäkirjassa määrättyjen vuosittaisten prosenttien verran vuosien 2021-2025 aikana.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy Maailman postiliiton yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.