Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/150

« Tasavallan presidentin esittely 29.1.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (199/2020 vp; EV 223/2020 vp)

HE 199/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 029 5162325

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021 kuitenkin niin, että sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettavan lain 1 §:n 2 momentti tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2021.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.