Tasavallan presidentin asetus OM/2021/10

« Tasavallan presidentin esittely 29.1.2021 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Uuden laajakaistatukilain (1262/2020) tultua voimaan 1.1.2021 ja vanhan kumouduttua ehdotetaan annettavaksi myös uusi sopimusasetus, joka kumoaisi nyt voimassa olevan asetuksen (810/2010). Laajakaistatukilain 2 §:n 3 momentin mukaan laissa maakunnan liitolle säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto. Sopimusasetuksella tehtävät siirrettäisiin valtionvirastolta Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä helmikuuta 2021.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen