Tasavallan presidentin asetus OM/2021/10

« Tasavallan presidentin esittely 29.1.2021 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Uuden laajakaistatukilain (1262/2020) tultua voimaan 1.1.2021 ja vanhan kumouduttua ehdotetaan annettavaksi myös uusi sopimusasetus, joka kumoaisi nyt voimassa olevan asetuksen (810/2010). Laajakaistatukilain 2 §:n 3 momentin mukaan laissa maakunnan liitolle säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto. Sopimusasetuksella tehtävät siirrettäisiin valtionvirastolta Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä helmikuuta 2021.

Esitys

Tasavallan presidentti antaa asetuksen laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.