Muutos neuvoston kokoonpanossa VM/2021/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Talouspolitiikan arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Mikko Spolander, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530006
Asia
Talouspolitiikan arviointineuvoston kahden jäsenen nimittäminen toimikaudelle 1.4.2021-31.3.2023. Talouspolitiikan arviointineuvosto on nimitetty ajalle 1.4.2019-31.3.2023. Arviointineuvoston kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja professori Jouko Vilmunen, Turun yliopisto professori Jukka Pirttilä, Helsingin yliopisto (4-vuotinen kausi) professori Jari Vainiomäki, Tampereen yliopisto (2-vuotinen kausi) professori Martin Ellison, Oxfordin yliopisto (2-vuotinen kausi) professori Johanna Niemi, Turun yliopisto Arviointineuvoston jäsenten määräämistä ja toimikautta on muutettu 4.10.2018 annetulla valtioneuvoston asetuksella (815/2018). Asetuksen mukaan neuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää valtiovarainministeriön esityksestä neljän vuoden toimikaudeksi. Vuonna 2019 määrättävistä taloustieteen eri alojen asiantuntemusta edustavista jäsenistä kahden toimikausi on 4 §:n 1 momentista poiketen kaksi vuotta. Asettamispäätöksen muutoksella haluttiin välttää koko neuvoston jäsenistön samanaikaista vaihtumista. Asettamispäätöksen mukaisesti on jäsenten Jari Vainiomäki ja Martin Ellisonin erovuoro. Puheenjohtajan ja kolmen jäsen tulee edustaa taloustieteen eri alojen ja yhden jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. Jäsenistä vähintään yhden tulee toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Korkeakoulujen taloustieteellisiltä yksiköiltä saadun yhteisen ehdotuksen mukaan jäsenten Vainiomäki ja Ellison tilalle esitetään uusiksi jäseniksi professori Hilde Bjørnlandia (BI Norwegian Business School) ja työelämäprofessori Seija Ilmakunnasta (Jyväskylän yliopisto) ajalle 1.4.2021-31.3.2023. Uusi kokoonpano: Puheenjohtaja professori Jouko Vilmunen, Turun yliopisto professori Jukka Pirttilä, Helsingin yliopisto työelämäprofessori Seija Ilmakunnas, Jyväskylän yliopisto professori Hilde Bjørnland, BI Norwegian Business School professori Johanna Niemi, Turun yliopisto
Esitys
Valtioneuvosto nimittää professori Hilde Bjørnlandin ja työelämäprofessori Seija Ilmakunnaksen talouspolitiikan arviointineuvostoon ajalle 1.4.2021-31.3.2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen