Hallituksen esitys TEM/2021/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 5/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eriika Melkas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047134
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kioton mekanismien käytöstä annettua lakia siten, että vastaisuudessa Suomi ei antaisi puhtaan kehityksen mekanismin hankkeita koskevia hyväksyntöjä lain voimaantulon jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia kotitalouksiin, julkiseen talouteen tai kansantalouteen. Yrityksiin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä. Esityksellä ei ole havaittu suoranaisia ympäristövaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen