Viran täyttäminen OM/2021/18

« Tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Otto Antero Ollikainen, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Jussi Jalmari Kivi ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Miikka Markus Kärki

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensimmäiseen täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Otto Antero Ollikaisen 1.3.2021 lukien, toiseen täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jussi Jalmari Kiven 1.3.2021 lukien ja kolmanteen täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Miikka Markus Kärjen 1.3.2021 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.