Viran täyttäminen OM/2021/18

« Tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Otto Antero Ollikainen, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Jussi Jalmari Kivi ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Miikka Markus Kärki

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensimmäiseen täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Otto Antero Ollikaisen 1.3.2021 lukien, toiseen täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jussi Jalmari Kiven 1.3.2021 lukien ja kolmanteen täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Miikka Markus Kärjen 1.3.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.