Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2021/11

« Tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00

Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

a) Kenraaliluutnantti Petri Jussi Mikael Hulkon nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.10.-31.12.2021 b) kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2021-30.6.2026 c) prikaatikenraali Kim Jouni Ilari Mattssonin nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2021-31.12.2023 ja määrääminen maavoimien esikuntapäälliköksi 1.8.2021 lukien d) prikaatikenraali Mika Pekka Kalliomaan määrääminen Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2021 lukien e) prikaatikenraali Rami Kalervo Saaren määrääminen Pääesikunnan komentopäälliköksi 1.8.2021 lukien f) eversti Manu Petteri Tuomisen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2021-30.6.2026

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää kenraaliluutnantti Petri Jussi Mikael Hulkon kenraalin virkaan ajaksi 1.10.-31.12.2021, nimittää kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2021-30.6.2026, nimittää prikaatikenraali Kim Jouni Ilari Mattssonin kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2021-31.12.2023 ja määrää hänet maavoimien esikuntapäälliköksi 1.8.2021 lukien, määrää prikaatikenraali Mika Pekka Kalliomaan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2021 lukien, määrää prikaatikenraali Rami Kalervo Saaren Pääesikunnan komentopäälliköksi 1.8.2021 lukien ja nimittää eversti Manu Petteri Tuomisen kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2021-30.6.2026

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.