Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/2

« Tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta (HE 257/2020 vp; EV 1/2021 vp)

HE 257/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Osastopäällikkö, ylijohtaja Sabina Lindström, p. 029 5342576
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä helmikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen