Tehtävän päättyminen UM/2021/25

« Tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Windhoekin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2021

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilän edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.