Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/250

« Tasavallan presidentin esittely 19.2.2021 15.10

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp; EV 3/2021 vp)

HE 245/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, p. 029 5163239

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä helmikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.