Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/250

« Tasavallan presidentin esittely 19.2.2021 15.10

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp; EV 3/2021 vp)

HE 245/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kirsi Ruuhonen, Hallitusneuvos p.029 5163239
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä helmikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen