Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen OM/2021/26

« Tasavallan presidentin esittely 12.3.2021 11.00

Oikeusministeriö

Sotilasjäsenten varajäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen 31.12.2021 päättyvän toimikauden loppuun

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 3 §:n 3 momentin mukaan sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa osallistuu säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi eräin poikkeuksin kaksi sotilasjäsentä. Sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n 3 momentin mukaan korkeimman oikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää tasavallan presidentti. Sotilasjäsenten toimikausi on mainitun pykälän 4 momentin mukaan kaksi vuotta. Korkeimman oikeuden sotilasjäsenten varajäseniksi jäljellä olevaksi 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi esitetään määrättäväksi prikaatinkenraali Jukka Erkki Paavali Jokinen ja prikaatinkenraali Mika Pekka Kalliomaa.

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää korkeimman oikeuden sotilasjäsenten varajäseniksi prikaatinkenraali Jukka Erkki Paavali Jokisen ja prikaatinkenraali Mika Pekka Kalliomaan 15.3.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2021 saakka.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.