Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/13

« Tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 6/2021 vp; EV 5/2021 vp)

HE 6/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen