Hallituksen esitys TEM/2021/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2021 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 22/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. +358 295 047 062

Asia

Esityksessä ehdotetaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaista muuttamista. Kaikkien ravitsemisliikkeiden tilat suljettaisiin asiakkailta kolmen viikon määräajaksi niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Esitys annetaan perustuslain 23 §:n mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa. Alueista, joissa sulku on voimassa, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8.3.2021 ja olla voimassa 28.3.2021 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vaikutukset

Ravitsemisliikkeiden määräaikaisella sulkemisella pyritään kiihtyvän epidemian hidastamiseen osana muita päätettyjä toimenpiteitä. Vaikutukset ravitsemisliikkeiden toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen ovat merkittäviä. Rajoitusten kompensointimalli valmistellaan erikseen. Hyvitystä 8.–28.3.2021 väliseltä ajalta arvioidaan maksettavan 50 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.