Valtioneuvoston yleisistunto 1.3.2021 VN 19/2021

Istunnon ajankohta 1.3.2021 12.30

1.3.2021 13.01 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.