Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/83

« Tasavallan presidentin esittely 12.3.2021 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 243/2020 vp; EV 8/2021 vp)

HE 243/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. +358 295 330 086

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirkkolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.