Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/83

« Tasavallan presidentin esittely 12.3.2021 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 243/2020 vp; EV 8/2021 vp)

HE 243/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirkkolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen