Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/10

« Tasavallan presidentin esittely 12.3.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityistielain 58 §:n ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta sekä luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 263/2020 vp; EV 10/2021 vp)

HE 263/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Rita Linna, Hallitusneuvos p.029 5342559
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yksityistielain 58 §:n muuttamisesta, lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen