Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/1

« Tasavallan presidentin esittely 12.3.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 258/2020 vp, EV 11/2021 vp)

HE 258/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Johtava erityisasiantuntija, esittelijä Päivi Jämsä, p. 029 5342138

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.