Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/40

« Tasavallan presidentin esittely 8.3.2021 15.15

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 22/2021 vp; EV 13/2021 vp)

HE 22/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. +358 295 047 062

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.