Viran täyttäminen UM/2021/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038
Asia
a) Lähetystöneuvos Leena Pylvänäinen (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2021 lukien b) Lähetystöneuvos Antti Kaski (Berliini) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.7.2021 lukien c) Lähetystöneuvos Sari Rautio (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2021 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Leena Pylvänäisen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2021 lukien, lähetystöneuvos Antti Kasken ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.7.2021 lukien sekä lähetystöneuvos Sari Raution ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen