Hallituksen esitys OM/2021/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.3.2021 13.40

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

HE 33/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. +358 295 150 128

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettäisiin huhtikuun 18 päivästä kesäkuun 13 päivään. Ehdotusta perustellaan sillä, että tämänhetkisten asiantuntija-arvioiden mukaan covid-19 –pandemian tilanne Suomessa maalis-huhtikuussa 2021 tulee todennäköisesti olemaan niin vaikea, että se käytännössä tekee mahdottomaksi kuntavaalien toimittamisen säännönmukaisessa aikataulussa terveysturvallisesti, luotettavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti sekä niin, että vaaleissa voitaisiin saavuttaa hyvä äänestysaktiivisuus. Asiantuntija-arvioiden mukaan pandemiatilanne tulee olemaan parempi touko-kesäkuussa 2021. Kesäkuun 13 päivälle siirretyissä kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaisi syyskuun 2021 alussa ja jatkuisi toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen toimikausi puolestaan jatkuisi elokuun 2021 loppuun. Samassa yhteydessä ehdotetaan, että näiden kuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjaksoa pidennettäväksi yhdellä viikolla ja että tästä johtuvat lisäkustannukset korvattaisiin kunnille. Lisäksi ehdotetaan tehtäviksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Huhtikuun kuntavaaleja varten jo toteutetut viranomaistoimet mitätöityisivät ja ne tehtäisiin uudelleen tässä esityksessä ehdotetun lain tultua voimaan. Ennakkoäänestysajan pidentämisen johdosta ehdotetaan kuntien menoja korvattavan noin 4 900 000 eurolla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.