Viran täyttäminen OM/2021/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi asessori, hovioikeuden esittelijä Marleena Krista Helena Tuikkala Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Päivi Marja-Liisa Taulaniemi

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan asessori, hovioikeuden esittelijän Marleena Krista Helena Tuikkalan 1.5.2021 lukien ja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Päivi Marja-Liisa Taulaniemen 1.4.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen