Viran täyttäminen OM/2021/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Jukka Olli Korolainen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Antti Samuli Huotari Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Outi Elina Sandberg ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Heli-Anna Haukilahti

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Jukka Olli Korolaisen 1.4.2021 lukien, vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Antti Samuli Huotarin 1.5.2021 lukien ja vakuutusoikeuden ensimmäiseen täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Outi Elina Sandbergin 1.5.2021 lukien ja toiseen täytettävään virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Heli-Anna Haukilahden 1.5.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen