Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2021/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia
Tuomioistuinlain 20 luvun 1 ja 4 §:n mukaan tuomarinvalintalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimittää ja eron jäsenyydestä myöntää valtioneuvosto. Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja. Valtioneuvosto on 7.5.2020 asettanut tuomarinvalintalautakunnan toimikaudeksi 15.5.2020 - 14.5.2025. Käräjäoikeuksien laamanneja edustava tuomarinvalintalautakunnan jäsen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Tuija Turpeinen on pyytänyt eroa jäsenen tehtävästä, koska hän siirtyy korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Korkein oikeus on kirjeessään 3.3.2021 nimennyt käräjäoikeuksien laamanneja edustavaksi jäsenehdokkaaksi ilmoittautumisten perusteella ensisijaisesti laamanni Marja Virtasen ja toissijaisesti laamanni Jorma Väyrysen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää laamanni Tuija Turpeiselle eron tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä 1.4.2021 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen laamanni Marja Virtasen 1.4.2021 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.5.2025 saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio 5.3.2021