Valtioneuvoston asetus OM/2021/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Vuoden 2021 kuntavaalien siirtymisen vuoksi asetuksella ehdotetaan muutettavaksi ennakkoäänestyspaikkoja ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa koskevan valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännös ja listaus ulkomaan ennakkoäänestyspaikoista ja ajoista niissä. Voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetus olisi voimassa 30.6.2021 saakka nykyisen 30.4.2021 sijaan. Ulkomaan ennakkoäänestyspaikkoja olisi 106 yhteensä 75 valtiossa eli kaksi paikkaa vähemmän kuin alkuperäisessä asetuksessa. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 8.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen