Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 6/2020 vp; EV 18/2021 vp)

HE 6/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anne Kohvakka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150183
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vankeuslain muuttamisesta, lain tutkintavankeuslain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta ja lain poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen