Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/36

« Tasavallan presidentin esittely 28.3.2021 17.15

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp; EV 31/2021 vp)

HE 33/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. +358 295 150 128

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä ja määrää lain tulemaan voimaan 29 maaliskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.