Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) TEM/2021/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2021 17.20

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

A 5/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. +358 295 047 062

Asia

Asetuksessa säädettäisiin alueista, joilla ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta, sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä ja niihin kuuluvissa tiloissa rajoituksia on noudatettava majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin ravitsemisliikkeet suljettavaksi seuraavissa maakunnissa: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Lisäksi ravitsemisliikkeet säädettäisiin suljettavaksi Lapin maakunnan alueella Kittilän kunnassa. Sulku koskisi näillä alueilla kaikkia ravitsemisliikkeitä ja niiden sisä- ja ulkotiloja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29.3.2021.

 

Huom! Ruotsinkielinen muistio lisätty 29.3.2021 
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Vaikutukset

Ravitsemisliikkeiden sulkemisella asiakkailta pyritään estämään covid-19-epidemian leviäminen ja turvaamaan sairaanhoitokapasiteetin riittävyys. Vaikutukset ravitsemisliikkeiden toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen ovat merkittäviä. Rajoitusten kompensointimalli toteutetaan osana kustannustukilainsäädäntöä. Hyvitystä 29.3.–18.4.2021 väliseltä ajalta arvioidaan maksettavan 70 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.