Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/42

« Tasavallan presidentin esittely 28.3.2021 17.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta (HE 31/2021 vp; EV 27/2021 vp)

HE 31/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 029 5163329

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.