Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/42

« Tasavallan presidentin esittely 28.3.2021 17.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta (HE 31/2021 vp; EV 27/2021 vp)

HE 31/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen