Valtuutus UM/2021/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Ulkoministeriö

Suomen edustajan valtuutus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön Wienissä

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038
Asia
Bagdadin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Vesa Häkkisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Wienissä 1.9.2021 lukien
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainneuvos Vesa Häkkisen toimimaan Suomen edustajana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä 1.9.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen