Valtuutus UM/2021/53

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Ulkoministeriö

Suomen edustajan valtuutus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön Wienissä

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Bagdadin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Vesa Häkkisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Wienissä 1.9.2021 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainneuvos Vesa Häkkisen toimimaan Suomen edustajana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä 1.9.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.