Viran täyttäminen OM/2021/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Turun hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Sanna Elisabeth Niinistö, hovioikeudenneuvos Atso Pekka Sinervo ja hovioikeudenneuvos Anna Nora Maria Viikari Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Pekka Johannes Varjus, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Jarmo Petteri Hannikainen ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Martta Maria Plathin-Arvidsson Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Johanna Nevalainen ja käräjätuomari Joanna Randén

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Turun hovioikeuden ensimmäiseen täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Sanna Elisabeth Niinistön 1.6.2021 lukien, toiseen täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Atso Pekka Sinervon 1.6.2021 lukien ja kolmanteen täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Anna Nora Maria Viikarin 1.6.2021 lukien, Turun hovioikeuden ensimmäiseen täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijä Pekka Johannes Varjuksen 1.6.2021 lukien, toiseen täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jarmo Petteri Hannikaisen 1.6.2021 lukien ja kolmanteen täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Martta Maria Plathin-Arvidssonin 1.6.2021 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden ensimmäiseen täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Johanna Nevalaisen 1.5.2021 lukien ja toiseen täytettävään virkaan käräjätuomari Joanna Randénin 1.5.2021 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.