Viran täyttäminen OM/2021/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Oikeusministeriö

Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T13) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Kristian Erik Hellman ja esittelijäneuvos, määräaikainen hallinto-oikeustuomari Antti Heikinpoika Jukarainen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Turun hallinto-oikeuden ensimmäiseen täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Kristian Erik Hellmanin 1.6.2021 lukien ja toiseen täytettävään virkaan esittelijäneuvos, määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Antti Heikinpoika Jukaraisen 1.6.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.