Valtioneuvoston asetus STM/2021/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021 10.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Ravitsemisliikkeiden asiakasmäärää sekä anniskelu- ja aukioloaikoja koskevia pykäliä muutettaisiin tartuntataudin leviämisen estämiseksi alueellisen epidemiatilanteen ja ravitsemisliikkeen tyypin mukaisesti samalla, kun ravitsemisliikkeiden sulku päättyy 19.4.2021 alkaen.

 

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoittamisesta eri alueilla. Epidemian pahimmilla alueilla, jotka ovat pääsääntöisesti olleet sulun kohteena, alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitettaisiin kolmasosaan normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä puoleen normaalista. Muilla alueilla paitsi Ahvenanmaan maakunnassa vastaavat rajoitukset olisivat edelleen puolet ja kolme neljäsosaa normaalista.

 

Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Epidemian pahimmilla alueilla, jotka ovat pääsääntöisesti olleet sulun kohteena, ravitsemisliikkeiden anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 17. Alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävä liike olisi suljettava viimeistään kello 18 ja muu liike viimeistään kello 19. Muissa maakunnissa anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 22 ja liike olisi suljettava viimeistään kello 23.

 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.4.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksissä HE 72/2020 vp, HE 139/2020 vp, HE 6/2022 vp, HE 22/2022 vp ja HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen