Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/46

« Tasavallan presidentin esittely 23.4.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 41/2021 vp; EV 37/2021 vp)

HE 41/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, p. +35 8295530418

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.