Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Taneli Puumalainen, Osastopäällikkö p.029 5163280
Asia

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 puoltamana tehnyt hybridistrategian toteuttamisesta annettuun toimintasuunnitelmaan täydennyksen. Tässä toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvattujen toimenpidekokonaisuuksien (toimenpidetasojen) tavoitteena on ollut torjua epidemian kasvun uudelleen kiihtyminen ja herkemmin tarttuvan virusmuunnosten leviäminen. Valtioneuvosto on 20.4.2021 julkaissut suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle. Suunnitelman mukaisesti yllä mainituista toimenpidetasoista voidaan luopua, mikäli epidemiatilanne on vakaa ja kehittymässä suotuisaan suuntaan koko maassa. Valtioneuvosto toteaa THL:n lausuntoon perustuen, että perusteet täydennyksen mukaisista toimenpidetasoista luopumiselle ovat olemassa. Valtioneuvosto puoltaa, että sosiaali- ja terveysministeriö kumoaa hybridistrategian toteuttamisesta annettuun toimintasuunnitelmaan 26.1.2021 tehdyn täydennyksen toimenpiteistä epidemian uhkaavan nopean kiihtymisen ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymisen estämiseksi. Jatkotoimenpiteenä sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä lisätoimenpiteistä sekä siirtymään voimassaolevan hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisiin alueelliseen epidemiavaiheeseen liitettyihin toimenpiteisiin. Liikenne- ja viestintäviraston tehtäväalaan kuluvien valtuuksien osalta ohjauksesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta
Vaikutukset
Toimintasuunnitelman mukaisella ohjauksella tuetaan alueellisia epidemian leviämisen estämistoimia. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin epidemiavaiheeseen liitetyin toimenpitein. Toimenpiteiden tavoitteena on torjua epidemian kasvun uudelleen kiihtyminen ja saada lisäaikaa rokotusten ja vuodenaikavaihtelun yhteisvaikutukselle. Rajoitusten hallittu purkaminen alueilla tarkoittaa vaiheistamista, tilanteen kehityksen säännöllistä ja huolellista seurantaa ja tarvittaessa myös perääntymistä purkamissuunnitelmista epidemiatilanteen muuttuessa. Alueellisilla toimenpiteillä pyritään turvaamaan vakaa kehitys ja epidemiantorjunta niin alueen kuin koko valtakunnallisen tilanteen kannalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen