Valtioneuvoston asetus STM/2021/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2021 17.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Tämä vaatimus koskisi jatkossakin sisätiloja koko maassa, mutta ulkotiloissa vaatimusta sovellettaisiin enää vain leviämis- ja kiihtymisvaiheen maakunnissa. Asetuksen 3 §:n 4 momentissa säädetään asiakkaiden liikkumista ravitsemisliikkeissä koskevista rajoituksista koko maassa. Kyseiset rajoitukset koskisivat ehdotuksen mukaan enää vain leviämisvaiheessa olevia maakuntia. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Koska Keski-Pohjanmaan maakunta on siirtynyt leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, maakunnassa anniskelu- ja aukioloaikoja lievennettäisiin vastaavasti. Rajoituksiin ehdotetaan myös rakenteellisia lievennyksiä. Leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden anniskelu olisi edelleen lopetettava viimeistään kello 18 ja sallittu aukioloaika olisi kello 05-19. Muissa liikkeissä anniskelu olisi ehdotuksen mukaan lopetettava tuntia myöhemmin kuin nykyään eli viimeistään kello 20 ja sallittu aukioloaika olisi vastaavasti tunnin pidempi eli kello 05-21. Perustasolla olevissa maakunnissa anniskelu sallittaisiin tuntia pidempään kuin nyt eli kello yhteen saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika pidennettäisiin kello kahteen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Muutosten tarkoituksena on lieventää rajoituksia hallitusti epidemiatilanteen salliessa. Asetuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaan Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella sekä yleisesti erityisesti epidemian perustason alueilla ja leviämisvaiheen alueilla. Rajoitusten muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti ja lisäksi uudella tarkastelulla vielä kesäkuun aikana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen