Vuokrasopimus SM/2021/53

« Raha-asiainvaliokunta 29.6.2021 13.00

Sisäministeriö

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Helsingin vastaanottokeskuksen Uudenmaankatu 24 tilojen vuokrasopimusta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Kirta Sandström, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488604
Asia
Sisäministeriö oikeuttaisi Maahanmuuttoviraston tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen Uudenmaankatu 24 kiinteistön toimitiloista. Kiinteistön omistaja on A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Senaatti-kiinteistöt toimii päävuokralaisena ja jälleenvuokraa tilat Maahanmuuttovirastolle. Vuokrasopimus on määräaikainen ajalle 25.10.2021-31.12.2025.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Arvioitu kokonaisvuokra sopimuskaudelle on yhteensä noin 5 136 000 euroa sisältäen alv 24%. Vuotuinen kokonaisvuokra on vuosina 2022-2023 1,1-1 milj. euroa ja vuosina 2023-2024 n. 989 000 euroa. Vuokramenot katetaan Maahanmuuttovirastolle vuoden 2021 valtion talousarvioesityksessä ja Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2022-2025 osoitetuilla määrärahoilla.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio