Valtioneuvoston asetus STM/2021/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Pirkanmaan ja Kymenlaakson maakunnat ovat siirtyneet koronavirusepidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle. Mainitut maakunnat poistettaisiin asetuksen 3 §:n 3 momentin listasta eli ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla ei alueilla enää tarvitsisi olla omaa istumapaikkaansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä ulkotiloissa. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Koska mainitut maakunnat ovat siirtyneet kiihtymisvaiheesta perustasolle, niiden alueella oleviin ravitsemisliikkeisiin sovellettaisiin pykälän 2 momentin sijaan 3 momentissa säädettyjä rajoituksia eli anniskelu sallittaisiin kello yhteen saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika jatkuisi kello kahteen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Muutosten tarkoituksena on lieventää rajoituksia hallitusti epidemiatilanteen salliessa. Asetuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaan Pirkanmaan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla. Rajoitusten muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti ja lisäksi uudella tarkastelulla vielä kesäkuun aikana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen