Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/36

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2021 vp; EV 88/2021 vp)

HE 25/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162127
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen