Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/36

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2021 vp; EV 88/2021 vp)

HE 25/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, p. 029 5162127

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.