Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/30

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2021 vp; EV 94/2021 vp)

HE 93/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +358 295 330 079

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.