Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/28

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/2021 vp; EV 108/2021 vp)

HE 76/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen