Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/28

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/2021 vp; EV 108/2021 vp)

HE 76/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +358 295 160 744

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.