E-kirje VM/2021/100

« Raha-asiainvaliokunta 17.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

E-kirje eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä ennakkoarviosta vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405
Asia
Komission 8.6.2021 julkaisema Euroopan unionin talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2022 muodostaa ehdotuksen Euroopan unionin vuoden 2022 yleiseksi talousarvioksi.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon vuoden 2022 kansallisessa talousarvioesityksessä. Valtioneuvoston 12.5.2021 antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2022–2025 on varauduttu 2 505 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2022. Komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille vuonna 2022 olisivat 2 495 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. E-kirjelmä